10++ Cách Tìm Kiếm Khách Hàng BDS

🔥🔥 Terrific Thursday 28.10 - "10++ CÁCH TÌM KIẾM KHÁCH HÀNG BẤT ĐỘNG SẢN" 🔥🔥 🤵🏻‍♀️ Speaker: Ms. Nguyễn Ngọc Thiên Ân - Diretor of Sales IQI Vietnam 🌟 Việc quan trọng nhất và khó khăn nhất khi khởi nghiệp cùng Bất động sản đó là tìm kiếm khách hàng. Tất cả chuyên viên môi [...]
641 students enrolled

🔥🔥 Terrific Thursday 28.10 – “10++ CÁCH TÌM KIẾM KHÁCH HÀNG BẤT ĐỘNG SẢN” 🔥🔥
🤵🏻‍♀️ Speaker: Ms. Nguyễn Ngọc Thiên Ân – Diretor of Sales IQI Vietnam

🌟 Việc quan trọng nhất và khó khăn nhất khi khởi nghiệp cùng Bất động sản đó là tìm kiếm khách hàng. Tất cả chuyên viên môi giới đều phải thực hiện những chiến lược để tìm kiếm khách hàng và mở ra cơ hội cho riêng mình.
👉 Tham gia TT cùng Ms.Ân để khám phá 10++ cách tìm kiếm khách hàng tiềm năng và lên ngay chiến lược phù hợp với bản thân mình!

1
10++ Cách Tìm Kiếm Khách Hàng Bất Động Sản

1
10++ Cách Tìm Kiếm Khách Hàng Bất Động Sản

1
10++ Cách Tìm Kiếm Khách Hàng Bất Động Sản

10+ Cách Tìm Kiếm Khách Hàng

File size: 885 kb