10 Nỗi Sợ & Giải Pháp Trong Quá Trình Bán Hàng

😢 Sợ khách từ chối 😢 Sợ telesales vì ngại 😢 Sợ thể hiện quan điểm trước đám đông Đây có phải là những nỗi sợ bạn hay gặp phải? Nó vô hình nhưng lại khiến nhiều đại diện kinh doanh chùn bước và trì hoãn kế hoạch. Nếu không vượt qua được chúng sẽ [...]
212 students enrolled

😢 Sợ khách từ chối
😢 Sợ telesales vì ngại
😢 Sợ thể hiện quan điểm trước đám đông
Đây có phải là những nỗi sợ bạn hay gặp phải? Nó vô hình nhưng lại khiến nhiều đại diện kinh doanh chùn bước và trì hoãn kế hoạch. Nếu không vượt qua được chúng sẽ lớn dần theo năm tháng.

🔥Để trấn an những bạn đang trong giai đoạn này, Ms. La Kim Mỹ Duyên – Director Of Sales IQI Vietnam sẽ có buổi Terrific Tuesday với nội dung “10 NỖI SỢ & GIẢI PHÁP CHO SALES TRONG QUÁ TRÌNH BÁN HÀNG”

Nếu bạn đang có “một ngàn nỗi sợ”, hãy tham gia buổi TT này để Ms. Duyên La giúp bạn giải quyết tất cả.

1
10 Nỗi Sợ & Giải Pháp Trong Quá Trình Bán Hàng