101 Cách Chăm Sóc Khách Hàng Quốc Tế

Với các chính sách hấp dẫn về quyền sở hữu, sử dụng nhà đất dành cho người nước ngoài, nhu cầu mua & thuê bds của nhóm khách này đang phục hồi sau giai đoạn Covid-19, quay trở lại xu hướng tăng trưởng. Cơ hội “vàng” đối với các chuyên viên kinh doanh bds! Nhưng [...]
358 students enrolled

Với các chính sách hấp dẫn về quyền sở hữu, sử dụng nhà đất dành cho người nước ngoài, nhu cầu mua & thuê bds của nhóm khách này đang phục hồi sau giai đoạn Covid-19, quay trở lại xu hướng tăng trưởng. Cơ hội “vàng” đối với các chuyên viên kinh doanh bds!
Nhưng họ có những tiêu chuẩn, cách làm việc và thói quen đầu tư không giống KH Vietnam.

Tham dự buổi Fabulous Friday 20.05 này để có cái nhìn chân thực về tệp khách này cũng như khám phá những kinh nghiệm suốt 6 năm của Ms. Thiên Ân trong việc chăm sóc KH nước ngoài từ trước khi họ về VN đến quá trình trong – sau khi thực hiện giao dịch và trở về nước.

🌈 101 Cách Chăm Sóc ‘Tất Tần Tật’ Khách Hàng Người Nước Ngoài
🎤 Ms. Nguyễn Ngọc Thiên Ân – Director of Sales IQI Vietnam

1
FabulousFriday 20.05 - 101 CÁCH CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG QUỐC TẾ
2
FabulousFriday 20.05 - 101 CÁCH CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG QUỐC TẾ
3
FabulousFriday 20.05 - 101 CÁCH CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG QUỐC TẾ
4
FabulousFriday 20.05 - 101 CÁCH CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG QUỐC TẾ

IQI_Training20.05_International Client Consulting Process.pdf

File size: 2 mB