Did you know_The biggest problems in Real Estate that every investor will ask!

Những thách thức hóc búa nhất mà bất kì Nhà đầu tư nào cũng sẽ đặt câu hỏi với bạn - Liệu bạn đã biết? Bất kì Nhà đầu tư tầm cỡ nào cũng sẽ có những "câu hỏi thử thách" riêng, mục đích không phải tìm câu trả lời, mà là thử thách Đại [...]
106 students enrolled

Những thách thức hóc búa nhất mà bất kì Nhà đầu tư nào cũng sẽ đặt câu hỏi với bạn – Liệu bạn đã biết?

Bất kì Nhà đầu tư tầm cỡ nào cũng sẽ có những “câu hỏi thử thách” riêng, mục đích không phải tìm câu trả lời, mà là thử thách Đại diện kinh doanh. Trước khi bắt tay vào những thương vụ, những Nhà đầu tư cũng cần biết trình độ và lựa chọn những Đại diện đủ khả năng để làm việc cùng họ. Những câu hỏi hóc búa này là cách mà họ dùng để đo lường level của bạn!

💥Cùng tham gia training qua video này, để bỏ túi những câu hỏi hóc búa nhất, Và chuẩn bị những câu trả lời có thể làm gục ngã những Nhà đầu tư khôn khéo nhất! Đây sẽ là tiền đề thuận lợi để bắt đầu mọi cuộc giao dịch 💥

Ai nên xem video này?

Tất cả Đại diện kinh doanh Bất động sản của IQI Vietnam muốn hoàn thiện kỹ năng và bức phá doanh số.

1
Did you know_The biggest problems in Real Estate that every investor will ask!
2
Did you know_The biggest problems in Real Estate that every investor will ask!
3
Did you know_The biggest problems in Real Estate that every investor will ask!
4
Did you know_The biggest problems in Real Estate that every investor will ask!
5
Did you know_The biggest problems in Real Estate that every investor will ask!

1
Did you know_The biggest problems in Real Estate that every investor will ask!