3 kỹ năng cơ bản và quan trọng cho chuyên viên bất động sản cao cấp

Bài training bao gồm 2 Phần. Thực hiện bởi diễn giả Nguyễn Lê Hải Đăng - huấn luyện viên chuyên nghiệp, hiện là Cố vấn chiến lược kinh doanh và Đại diện thương hiệu tại các Tập đoàn, Chủ đầu tư Bất động sản lớn tại Thành phố Hồ Chí Minh. Những nội dung chính [...]
194 students enrolled

Bài training bao gồm 2 Phần.
Thực hiện bởi diễn giả Nguyễn Lê Hải Đăng – huấn luyện viên chuyên nghiệp, hiện là Cố vấn chiến lược kinh doanh và Đại diện thương hiệu tại các Tập đoàn, Chủ đầu tư Bất động sản lớn tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Những nội dung chính

✅ Phân tích khách hàng và yếu tố quyết định của khách hàng
✅ 13 yếu tố cần có của Đại diện kinh doanh theo các cấp độ
✅ Quy trình chuyên nghiệp và các giải pháp tốt nhất trong Thuyết trình
✅ Vai trò và 8 “tips” xây dựng thương hiệu cá nhân
✅ Nghệ thuật làm chủ Ngôn ngữ cơ thể

Ai nên xem video này?

Tất cả Đại diện kinh doanh muốn xây dựng sự nghiệp chuyên nghiệp

1
3 kỹ năng cơ bản và quan trọng cho chuyên viên bất động sản cao cấp – P1
2
3 kỹ năng cơ bản và quan trọng cho chuyên viên bất động sản cao cấp – P1
3
3 kỹ năng cơ bản và quan trọng cho chuyên viên bất động sản cao cấp – P2
4
3 kỹ năng cơ bản và quan trọng cho chuyên viên bất động sản cao cấp – P2
5
3 kỹ năng cơ bản và quan trọng cho chuyên viên bất động sản cao cấp – P2