5 bí quyết tìm kiếm khách hàng sau mùa dịch Covid-19

Sau mùa dịch Covid-19, các ngành nghề hầu hết đều bị ảnh hưởng không nhiều thì ít. Việc tìm kiếm các khách hàng cũng gặp nhiều thách thức hơn. Trong video này. Chính vì vậy, video này sẽ giúp các nhà môi giới tìm được các khách hàng tiềm năng sau mùa dịch này. Những [...]
63 students enrolled

Sau mùa dịch Covid-19, các ngành nghề hầu hết đều bị ảnh hưởng không nhiều thì ít. Việc tìm kiếm các khách hàng cũng gặp nhiều thách thức hơn. Trong video này. Chính vì vậy, video này sẽ giúp các nhà môi giới tìm được các khách hàng tiềm năng sau mùa dịch này.

Những nội dung chính

  • Tính cách và sự khác biệt cá nhân

Đối tượng nên xem video này

Tất cả các đại diện kinh doanh môi giới BĐS

1
5 bí quyết tìm khách hàng sau mùa dịch Covid-19
2
5 bí quyết tìm khách hàng sau mùa dịch Covid-19