Các kỹ năng xử lý từ chối của khách hàng

Việc khách hàng từ chối là một trong những điều hết sức bình thường trong bất kỳ ngành kinh doanh nào, đặc biệt là trong lĩnh vực bất động sản. Thế nhưng không phải ai cũng biết cách chấp nhận và giải quyết nó một cách khôn khéo. Video này sẽ đưa ra các giải [...]
62 students enrolled

Việc khách hàng từ chối là một trong những điều hết sức bình thường trong bất kỳ ngành kinh doanh nào, đặc biệt là trong lĩnh vực bất động sản. Thế nhưng không phải ai cũng biết cách chấp nhận và giải quyết nó một cách khôn khéo. Video này sẽ đưa ra các giải pháp để giúp cho việc giải quyết những tình huống khi khách hàng từ chối.

Những nội dung chính

  • Ngôn ngữ hình thể và ngữ điệu
  • Quy luật 7/38/55
  • Kiểm soát giọng nói và năng lượng
  • Giao tiếp qua mạng
  • Xử lý những tiêu cực trong khách hàng
  • Dán nhãn
  • Giá trị của câu nói “không”
  • Hệ thống Ackerman
  • Kỹ năng “Phản chiếu” (Mirroring)

Đối tượng nên xem video này

Tất cả các đại diện kinh doanh môi giới BĐS

1
Các kỹ năng xử lý từ chối của khách hàng
2
Các kỹ năng xử lý từ chối của khách hàng

1
Các kỹ năng xử lý từ chối của khách hàng