6 kỹ năng cơ bản của một nhà môi giới BĐS

Training về các kỹ năng cần có của một nhà môi giới bất động sản và quy trình bán hàng của một nhà môi giới bất động sản. Những nội dung chính 6 kỹ năng cơ bản của một nhà môi giới BĐS: 1- Học hỏi, tìm kiếm và sàng lọc sản phẩm. 2- Tìm [...]
124 students enrolled

Training về các kỹ năng cần có của một nhà môi giới bất động sản và quy trình bán hàng của một nhà môi giới bất động sản.

Những nội dung chính

6 kỹ năng cơ bản của một nhà môi giới BĐS:
1- Học hỏi, tìm kiếm và sàng lọc sản phẩm.
2- Tìm kiếm khách hàng.
3- Giới thiệu và thuyết trình.
4- Thu thập và xử lý ý kiến của khách hàng.
5- Kết thúc thương vụ.
6- Chăm sóc khách hàng hậu mãi

Quy trình bán hàng:
1- Giữ chỗ
2- Đặc cọc
3- Ký Hợp Đồng mua bán

Đối tượng xem video này

Các nhân viên kinh doanh BĐS mới vào nghề.

Starting Course

1
6 kỹ năng cơ bản của một nhà môi giới BĐS
1h45m
2
6 kỹ năng cơ bản của một nhà môi giới BĐS
1h45m