7 cách tiếp cận khách hàng thông minh

Có bao giờ bạn, một tư vấn môi giới bất động sản, tự hỏi: - Tìm khách hàng mới ở đâu? - Xây dựng mối quan hệ niềm tin với khách hàng như thế nào? - Làm sao kết nối và để khách hàng giới thiệu khách mới cho mình? Những nội dung chính 7 [...]
209 students enrolled

Có bao giờ bạn, một tư vấn môi giới bất động sản, tự hỏi:
– Tìm khách hàng mới ở đâu?
– Xây dựng mối quan hệ niềm tin với khách hàng như thế nào?
– Làm sao kết nối và để khách hàng giới thiệu khách mới cho mình?

Những nội dung chính

7 cách tiếp cận khách hàng thông minh:
1. Biết rõ các mối quan hệ có sức ảnh hưởng.
2. Tạo email ít nhất một tuần mỗi tháng.
3. Mời một nhóm khách hàng ăn tiệc thân mật một lần mỗi Tháng

4. Tổ chức sự kiện cho khách hàng mỗi tháng.
5. Gọi, nhắn tin cho khách hàng.
6. Gõ cửa từng nhà
7. Nhắn tin là cách gọi mới.

Đối tượng xem video này

Các nhân viên kinh doanh BĐS

Starting Course

1
7 cách tiếp cận khách hàng thông minh
1h20m
2
7 cách tiếp cận khách hàng thông minh
1h20m
3
7 cách tiếp cận khách hàng thông minh
1h20m