Bạn Làm Chủ Đồng Tiền hay Đồng Tiền Làm Chủ Bạn?

Chuyên viên Bất động sản thường gặp khó khăn trong vấn đề tài chính mặc dù thu nhập tổng kết năm không dưới 1-200tr và có thể cao hơn nhiều lần. Lý do nằm ở thu nhập không đồng đều mỗi tháng dẫn đến thói quen không kiểm soát và thiếu kế hoạch. Nắm bắt [...]
84 students enrolled
❗️ Chuyên viên Bất động sản thường gặp khó khăn trong vấn đề tài chính mặc dù thu nhập tổng kết năm không dưới 1-200tr và có thể cao hơn nhiều lần. Lý do nằm ở thu nhập không đồng đều mỗi tháng dẫn đến thói quen không kiểm soát và thiếu kế hoạch.
💲 Nắm bắt được vấn đề, chị Xuân Phương đã đem đến chủ đề mới mẻ “BẠN LÀM CHỦ ĐỒNG TIỀN HAY ĐỒNG TIỀN LÀM CHỦ BẠN?” Nhằm giúp các chiến binh hệ thống lại những quy tắc sử dụng đồng tiền, xoay chuyển sự hạn chế thành tự do tài chính, không bị đồng tiền xoay cuồng trong cuộc sống và biết cách sử dụng đồng tiền một cách khôn ngoan nhất, đồng thời tạo ra thêm những thu nhập thu động.

Những nội dung chính

✅ Phân loại tài chính cá nhân và ngôn ngữ của đồng tiền.
✅ Kế hoạch hành động cho mục tiêu tài chính.
✅ Quy tắc chi tiêu hiệu quả 50/30/20.
✅ Lời khẳng định tích cực và chuyển đổi trạng thái chi tiêu.

Ai nên xem video này?

Tất cả Đại diện kinh doanh BDS và bất kể ngành nghề nào, Quản lý được dòng tiền luôn giúp cải thiện và nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống.

1
Bạn Làm Chủ Đồng Tiền hay Đồng Tiền Làm Chủ Bạn?
2
Bạn Làm Chủ Đồng Tiền hay Đồng Tiền Làm Chủ Bạn?

1
Bạn Làm Chủ Đồng Tiền hay Đồng Tiền Làm Chủ Bạn?