Bảng Kế Hoạch Gia Tăng Gấp Đôi Thu Nhập Trong Năm Mới

  Buổi Terrific Tuesday 25.01, chị Vanilla - một Trainer chuyên định hướng và phát triển cá thân - đã có buổi chia sẻ cực kỳ tâm huyết với chủ đề: "BẢNG KẾ HOẠCH GIA TĂNG GẤP ĐÔI THU NHẬP" - Thay đổi cách thiết lập mục tiêu bán hàng với lối tư duy hiện [...]
228 students enrolled
📚  Buổi Terrific Tuesday 25.01, chị Vanilla – một Trainer chuyên định hướng và phát triển cá thân – đã có buổi chia sẻ cực kỳ tâm huyết với chủ đề: “BẢNG KẾ HOẠCH GIA TĂNG GẤP ĐÔI THU NHẬP” – Thay đổi cách thiết lập mục tiêu bán hàng với lối tư duy hiện đại đã cung cấp hàng loạt giải pháp giúp các bạn môi giới gia tăng thu nhập một cách đáng kể.
✨ Với phương pháp cực kỳ mới mẻ này cùng sự thu hút của mình, chị Vanilla đã tạo nên một ngày Thứ Ba thật ấn tượng tại văn phòng IQI Vietnam. Cùng xem lại bài training này để tự tạo cho mình một Bản Kế Hoạch hoàn hảo cho cả năm!

1
Terrific Tuesday 25.01 - BẢNG KẾ HOẠCH GIA TĂNG GẤP ĐÔI THU NHẬP TRONG NĂM MỚI

1
Terrific Tuesday 25.01 - BẢNG KẾ HOẠCH GIA TĂNG GẤP ĐÔI THU NHẬP TRONG NĂM MỚI