Bất Động Sản, Chứng Khoán & Crypto

🏠 Thị trường BDS chỉ là một bộ phận trong hệ thống đồng bộ các loại thị trường, và có mối liên hệ trực tiếp với nhiều loại thị trường như: tài chính, chứng khoán, crypto,.. Sự phát triển của thị trường BDS phụ thuộc rất nhiều vào các thị trường này. 🔥🔥📚 Nhằm nâng [...]
196 students enrolled

🏠 Thị trường BDS chỉ là một bộ phận trong hệ thống đồng bộ các loại thị trường, và có mối liên hệ trực tiếp với nhiều loại thị trường như: tài chính, chứng khoán, crypto,.. Sự phát triển của thị trường BDS phụ thuộc rất nhiều vào các thị trường này.

🔥🔥📚 Nhằm nâng cao kiến thức, tầm nhìn của các chiến binh IQI, vào buổi Terrific Tuesday này, Mr. Minh Tú (Cris Pham) sẽ mang đến chủ đề:
BẤT ĐỘNG SẢN, CHỨNG KHOÁN & CRYPTO
💲💲💲

Nội dung này sẽ giúp các chiến binh IQI mở rộng tầm hiểu biết, sự tương quan trong các thị trường tài chính. Từ đó có thể tự đưa ra những nhận định thị trường sắc sảo và dễ dàng giao tiếp, am hiểu khách hàng theo góc độ chuyên môn!

💪Hãy tham gia cùng Mr. Tú ngay bây giờ!

1
Terrific Thursday 29.03 - BẤT ĐỘNG SẢN, CHỨNG KHOÁN & CRYPTO
2
Terrific Thursday 29.03 - BẤT ĐỘNG SẢN, CHỨNG KHOÁN & CRYPTO

1
Terrific Thursday 29.03 - BẤT ĐỘNG SẢN, CHỨNG KHOÁN & CRYPTO