Bật Mí 8 Kênh Tìm Khách Hàng Mà Không Phải Ai Cũng Chỉ Bạn!

✨Speaker: Mr. Quyết Trần - Sales Manager IQI Vietnam ❓Làm sao để tìm kiếm được khách hàng tiềm năng? Đây gần như là câu hỏi khó nhất của các Đại diện Kinh doanh BDS mới bắt đầu! Nhưng tại IQI, mọi khó khăn đều được chia sẻ! ❤️ 💥Anh Quyết Trần sẽ trả lời và [...]
211 students enrolled

✨Speaker: Mr. Quyết Trần – Sales Manager IQI Vietnam

❓Làm sao để tìm kiếm được khách hàng tiềm năng?
Đây gần như là câu hỏi khó nhất của các Đại diện Kinh doanh BDS mới bắt đầu! Nhưng tại IQI, mọi khó khăn đều được chia sẻ! ❤️

💥Anh Quyết Trần sẽ trả lời và chia sẻ kinh nghiệm này qua buổi training với nội dung::
BẬT MÍ 8 KÊNH TÌM KIẾM KHÁCH HÀNG MÀ KHÔNG PHẢI AI CŨNG CHỈ BẠN!

1
Bật Mí 8 Kênh Tìm Khách Hàng Mà Không Phải Ai Cũng Chỉ Bạn!

1
Bật Mí 8 Kênh Tìm Khách Hàng Mà Không Phải Ai Cũng Chỉ Bạn!

Tips Tim Kiem Khach Hang

File size: 8 mB