BDS Định Cư 25.05 – Thị Trường & Sản Phẩm BĐS THÁI LAN

Training BDS Thái Lan 🎤 Ms. Huyền Ngân & Mr. Hải Vinh Nhân sự Global Specialist team BDS Quốc tế & Định cư
103 students enrolled

Training BDS Thái Lan
🎤 Ms. Huyền Ngân & Mr. Hải Vinh
Nhân sự Global Specialist team BDS Quốc tế & Định cư

1
BDS Định cư 2505 – Đầu tư BĐS Thái Lan