BDS Định Cư ÚC – Đầu Tư Sở Hữu Vĩnh Viễn BĐS tại ÚC

THỨ 5 TRỞ LẠI VĂN PHÒNG VÀ KHỞI ĐẦU VỚI TERRIFIC THURSDAY 🤩 🇦🇺Thị trường bất động sản tại Úc luôn được thu hút bởi nhà đầu tư toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Và sau Mỹ, Úc là quốc gia thứ 2 có nhiều người Việt chọn là nơi sinh sống, làm việc [...]
119 students enrolled

THỨ 5 TRỞ LẠI VĂN PHÒNG VÀ KHỞI ĐẦU VỚI TERRIFIC THURSDAY 🤩

🇦🇺Thị trường bất động sản tại Úc luôn được thu hút bởi nhà đầu tư toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Và sau Mỹ, Úc là quốc gia thứ 2 có nhiều người Việt chọn là nơi sinh sống, làm việc nhất.
📈Vậy thị trường tại đây có gì đặc biệt lại thu hút nhiều nhà đầu tư và người đến định cư? Tham gia ngay buổi Terrific Thursday, đại diện chủ đầu tư bất động sản tại Úc sẽ đến IQI Vietnam để chia sẻ này.

1
BDS Định Cư - Đầu Tư Sở Hữu Vĩnh Viễn BĐS tại ÚC

1
BDS Định Cư - Đầu Tư Sở Hữu Vĩnh Viễn BĐS tại ÚC