Chiến lược kinh doanh và kỹ năng lãnh đạo

Để thành công trong lĩnh vực môi giới bất động sản, bên cạnh việc xây dựng những kỹ năng bán hàng và giao tiếp, việc lên chiến lược và nắm vững những kỹ năng lãnh đạo sẽ giúp cho các nhà môi giới BĐS bước lên một tầm cao mới, xây dựng được một nhóm hiệu quả.

Main Features

  • Sử dụng thời gian hợp lý và hiệu quả
  • Ứng dụng khả năng sáng tạo vào công việc hàng ngày
  • Tập trung, lên chiến lược và ưu tiên những thứ quan trọng
  • Dự đoán trước những thứ khách hàng muốn
  • Nghiên cứu thực tiễn
  • Tầm quan trọng của việc mạo hiểm
  • Nghệ thuật đàm phán

Who is the target audience?

Những môi giới muốn xây dựng kỹ năng lãnh đạo và chiến lược kinh doanh

1
Chiến lược kinh doanh và phong cách lãnh đạo

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review