Chiến lược marketing 0 đồng

Marketing 0 đồng hay còn được gọi là “Zero cost – Marketing”. Hình thức marketing độc đáo này không quá khác biệt so với marketing thông thường, tuy nhiên lại không tốn một đồng ngân sách nào cả. Làm cách nào để thực hiện cách thức marketing vừa không tốn phí vừa hiệu quả này, [...]
119 students enrolled

Marketing 0 đồng hay còn được gọi là “Zero cost – Marketing”. Hình thức marketing độc đáo này không quá khác biệt so với marketing thông thường, tuy nhiên lại không tốn một đồng ngân sách nào cả. Làm cách nào để thực hiện cách thức marketing vừa không tốn phí vừa hiệu quả này, hãy tìm hiểu trong video này.

Những nội dung chính

Ai nên xem video này?

Tất cả các đại diện kinh doanh môi giới BĐS

1
Chiến lược marketing 0 đồng