Chinh Phục Dự Án Sơ Cấp Trong 14 Ngày

➡️ Khi bắt đầu vào thị trường sơ cấp, agents đặt mục tiêu bao lâu mình sẽ phát sinh giao dịch đầu tiên? 1 tháng? 3 tháng? Hay 6 tháng? 👍 Nhưng Ms. La Kim Mỹ Duyên - Director Of Sales IQI Vietnam đã đặt mục tiêu và đạt được trong 14 ngày. Nếu bạn [...]
286 students enrolled

➡️ Khi bắt đầu vào thị trường sơ cấp, agents đặt mục tiêu bao lâu mình sẽ phát sinh giao dịch đầu tiên? 1 tháng? 3 tháng? Hay 6 tháng?
👍 Nhưng Ms. La Kim Mỹ Duyên – Director Of Sales IQI Vietnam đã đặt mục tiêu và đạt được trong 14 ngày. Nếu bạn muốn biết làm sao để thực hiện được điều này, tham gia ngay buổi Fabulous Friday vào sáng mai, Ms. Duyên La sẽ nói cho bạn biết làm thế nào:
CHINH PHỤC DỰ ÁN SƠ CẤP TRONG 14 NGÀY

1
Chinh Phục Dự Án Sơ Cấp Trong 14 Ngày

1
Chinh Phục Dự Án Sơ Cấp Trong 14 Ngày

IQITraining_ChinhPhucSoCap

File size: 2 mB