Chinh Phục Sản Phẩm Sơ Cấp Trong 14 Ngày

“Xác định được mục đích là khởi đầu của mọi thành tựu”   ➡️ Khi bắt đầu vào thị trường sơ cấp, agents đặt mục tiêu bao lâu mình sẽ phát sinh giao dịch đầu tiên? 1 tháng? 3 tháng? Hay 6 tháng? 👍 Nhưng Ms. La Kim Mỹ Duyên – Director Of Sales IQI […]

“Xác định được mục đích là khởi đầu của mọi thành tựu”

 

➡️ Khi bắt đầu vào thị trường sơ cấp, agents đặt mục tiêu bao lâu mình sẽ phát sinh giao dịch đầu tiên? 1 tháng? 3 tháng? Hay 6 tháng?

👍 Nhưng Ms. La Kim Mỹ Duyên – Director Of Sales IQI Vietnam đã đặt mục tiêu và đạt được chỉ trong 14 ngày. Nếu bạn cũng muốn biết làm sao để thực hiện được điều này, tham gia ngay buổi Wonderful Wednesday này, Ms. Duyên La sẽ nói cho bạn biết làm thế nào để:

“CHINH PHỤC DỰ ÁN SƠ CẤP TRONG 14 NGÀY”

1
CHINH PHỤC DỰ ÁN SƠ CẤP TRONG 14 NGÀY