Chốt deal bách phát bách trúng cho 9 loại tính cách khách hàng

"Hiểu người hiểu ta, trăm trận trăm thắng", câu châm ngôn này luôn là tôn chỉ cho những ai muốn hiểu rõ bản thân và người khác để thành công trong cuộc sống. Bằng việc phân loại khách hàng theo 9 nhóm tính cách với những đặc điểm riêng biệt, người làm môi giới có [...]
71 students enrolled

“Hiểu người hiểu ta, trăm trận trăm thắng”, câu châm ngôn này luôn là tôn chỉ cho những ai muốn hiểu rõ bản thân và người khác để thành công trong cuộc sống. Bằng việc phân loại khách hàng theo 9 nhóm tính cách với những đặc điểm riêng biệt, người làm môi giới có thể dễ dàng tiếp cận và áp dụng những chiến thuật phù hợp để chốt được deal hiệu quả.

Những nội dung chính

  • Tính cách và sự khác biệt cá nhân
  • Tại sao phải hiểu về tính cách
  • Các kiểu phân loại tính cách phổ biến
  • Phân loại tính cách theo 9 nhóm của Enneagram
  • Cách bán hàng và tiếp cận cho từng loại
  • Cách để phân biệt khách hàng theo Enneagram trong những lần gặp đầu tiên

Đối tượng nên xem video này

Tất cả các đại diện kinh doanh môi giới BĐS

1
Chốt deal bách phát bách trúng cho 9 loại tính cách khách hàng

Cách phân loại khách hàng theo 9 nhóm tính cách

File size: 5 mB