Chốt Deal Mượt Mà Hơn Với 5 Điểm Chạm Này

CHỐT DEAL MƯỢT MÀ HƠN VỚI 5 ĐIỂM CHẠM KHÁCH HÀNG NÀY.. 🎤Ms. La Kim Mỹ Duyên – Director of Sales IQI Vietnam   Cùng tham dự TT của Ms. Duyên ngay để lắng nghe 5 điểm chạm KH đã được đúc kết sau rất nhiều năm làm nghề BDS và liên tục là best […]

CHỐT DEAL MƯỢT MÀ HƠN VỚI 5 ĐIỂM CHẠM KHÁCH HÀNG NÀY..

🎤Ms. La Kim Mỹ Duyên – Director of Sales IQI Vietnam

 

Cùng tham dự TT của Ms. Duyên ngay để lắng nghe 5 điểm chạm KH đã được đúc kết sau rất nhiều năm làm nghề BDS và liên tục là best sales trên thị trường của cô ấy!

🗣 Quá trình tương tác với KH là một chuỗi quy trình tư vấn, chăm sóc và chốt sales. Việc tư vấn kéo dài nhưng lại không tìm được “điểm chạm” cũng giống như la bàn không kim 🧭. 

➡️ Buổi training sẽ giúp bạn nâng cao kỹ năng bán hàng, nhanh chóng xác định được những điểm chạm đối với từng nhóm KH, khéo léo khai thác từ đó tối ưu việc tư vấn, chiếm trọn tình cảm và giành ưu thế để chốt sales thành công! 💪

1
CHỐT DEAL MƯỢT MÀ HƠN VỚI 5 ĐIỂM CHẠM KHÁCH HÀNG NÀY