Chương Trình Quốc Tịch CARIBBEAN – SAINT LUCIA

Vùng Caribbean – Saint Lucia🇱🇨 là khu vực nổi tiếng với những bãi biển đẹp nhất thế giới. Không những thế, quốc gia này còn thu hút nhà đầu tư với các chương trình quốc tịch mang đến nhiều quyền lợi, thời gian nhanh chóng, mức đầu tư hợp lí và tự do đi lại […]

Vùng Caribbean – Saint Lucia🇱🇨 là khu vực nổi tiếng với những bãi biển đẹp nhất thế giới. Không những thế, quốc gia này còn thu hút nhà đầu tư với các chương trình quốc tịch mang đến nhiều quyền lợi, thời gian nhanh chóng, mức đầu tư hợp lí và tự do đi lại nhiều quốc gia sau khi có quốc tịch.

 

➡️Để tìm hiểu chi tiết hơn về đất nước và các chương trình tại Caribbean, trong buổi Terrific Tuesday này, Ms.Mie Chen – Director of Goldally South-East Asia sẽ đến để training về “CHƯƠNG TRÌNH QUỐC TỊCH CARIBBEAN – SAINT LUCIA”. 

 

1
Chương Trình Quốc Tịch CARIBBEAN - SAINT LUCIA