Doanh Nghiệp Nước Ngoài & Thuế – Khách Hàng HNWIs Tại Việt Nam

💸 Trong bối cảnh kinh tế Thế giới và Việt Nam có nhiều biến động, việc đa dạng hoá kênh đầu tư đặc biệt là đầu tư Bất Động Sản quốc tế và Định Cư nước ngoài là một nhu cầu thiết yếu của các nhà đầu tư Việt Nam. Nhằm cung cấp kiến thức [...]
279 students enrolled

💸 Trong bối cảnh kinh tế Thế giới và Việt Nam có nhiều biến động, việc đa dạng hoá kênh đầu tư đặc biệt là đầu tư Bất Động Sản quốc tế và Định Cư nước ngoài là một nhu cầu thiết yếu của các nhà đầu tư Việt Nam.
Nhằm cung cấp kiến thức cơ bản cho các agents tại IQI về công cụ đầu tư Quốc tế cũng như thành lập doanh nghiệp nước ngoài, mở tài khoản, thuế, và sơ lược về nhu cầu thiết yếu của các gia đình HNWIs tại Việt Nam, Đại diện JMT Private & Partner – Nguyễn Anh Tú sẽ có buổi chia sẻ thân mật kèm Q&A session cho các bạn agents để hỗ trợ công việc phát triển thị trường và tiếp cận khách hàng tiềm năng tại Việt Nam.

👉Những bạn muốn mở rộng tệp khách hàng đầu tư quốc tế không nên bỏ lỡ.
DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI & THUẾ – CÁC NHU CẦU KHÁCH HÀNG HNWIs TẠI VIETNAM

1
Doanh Nghiệp Nước Ngoài & Thuế - Khách Hàng HNWIs Tại Việt Nam

1
Doanh Nghiệp Nước Ngoài & Thuế - Khách Hàng HNWIs Tại Việt Nam