Đọc Vị Khách Hàng – Hiểu Để Chinh Phục và Chốt Deal Hiệu Quả

🎯 Hiểu rõ cách khách hàng suy nghĩ và ra quyết định luôn là khao khát cháy bỏng của tất cả các chiến binh IQI ? 🔥 🔥 🔥 Tham gia ngay buổi Terrific Thursday này, để cùng 2 chuyên gia đến từ Gein Academy Ms Trịnh Thanh Hoa (GĐ Cấp Cao) và Ms Nguyễn [...]
383 students enrolled

🎯 Hiểu rõ cách khách hàng suy nghĩ và ra quyết định luôn là khao khát cháy bỏng của tất cả các chiến binh IQI ?

🔥 🔥 🔥 Tham gia ngay buổi Terrific Thursday này, để cùng 2 chuyên gia đến từ Gein Academy Ms Trịnh Thanh Hoa (GĐ Cấp Cao) và Ms Nguyễn Thị Hà Giang (GĐ Chiến Lược) khám phá các bí quyết “ĐỌC VỊ KHÁCH HÀNG – HIỂU ĐỂ CHINH PHỤC VÀ CHỐT DEAL HIỆU QUẢ”. Đây không chỉ là kỹ năng quan trọng trong công việc mà còn rất thiết thực để áp dụng trong cuộc sống riêng của mỗi người.

1
Terrific Tuesday 15.12 - ĐỌC VỊ KHÁCH HÀNG, HIỂU ĐỂ CHINH PHỤC VÀ CHỐT DEAL HIỆU QUẢ
2
Terrific Tuesday 15.12 - ĐỌC VỊ KHÁCH HÀNG, HIỂU ĐỂ CHINH PHỤC VÀ CHỐT DEAL HIỆU QUẢ
3
Terrific Tuesday 15.12 - ĐỌC VỊ KHÁCH HÀNG, HIỂU ĐỂ CHINH PHỤC VÀ CHỐT DEAL HIỆU QUẢ