Giải Pháp Xử Lý Nỗi Sợ & Rủi Ro Trong Kinh Doanh

Là một đại diện kinh doanh BDS, chúng ta luôn đối đầu với những rủi ro đột xuất. Trong bài training này, Ms.Thiên Ân sẽ đưa ra những trường hợp và giải đáp, hướng dẫn mọi người vượt qua những rủi ro khó khăn. Và chính bạn sẽ trở nên vững chãi từng ngày, điều [...]
103 students enrolled
Là một đại diện kinh doanh BDS, chúng ta luôn đối đầu với những rủi ro đột xuất. Trong bài training này, Ms.Thiên Ân sẽ đưa ra những trường hợp và giải đáp, hướng dẫn mọi người vượt qua những rủi ro khó khăn.
Và chính bạn sẽ trở nên vững chãi từng ngày, điều hành được kinh doanh của bản thân theo cách quản lý rủi ro thành công chứ không còn là những nỗi sợ!

Ai nên xem video này?

Tất cả Đại diện kinh doanh Bất động sản của IQI Vietnam muốn hoàn thiện kỹ năng và bức phá doanh số.

1
Giải Pháp Xử Lý Nỗi Sợ và Rủi Ro Trong Kinh Doanh
2
Giải Pháp Xử Lý Nỗi Sợ và Rủi Ro Trong Kinh Doanh
3
Giải Pháp Xử Lý Nỗi Sợ và Rủi Ro Trong Kinh Doanh