Nghệ thuật Xây dựng Thương hiệu Cá nhân

Thương hiệu cá nhân không chỉ giúp bạn gia tăng lợi thế cạnh tranh trong kinh doanh mà còn giúp thu hút khách hàng mới tìm đến dịch vụ của bạn. Chính vì vậy, xây dựng thương hiệu cá nhân ngày càng được xem trọng, nhất là trong lĩnh vực Kinh doanh Bất động sản [...]
136 students enrolled
📌 Thương hiệu cá nhân không chỉ giúp bạn gia tăng lợi thế cạnh tranh trong kinh doanh mà còn giúp thu hút khách hàng mới tìm đến dịch vụ của bạn. Chính vì vậy, xây dựng thương hiệu cá nhân ngày càng được xem trọng, nhất là trong lĩnh vực Kinh doanh Bất động sản đang cạnh tranh gay gắt bởi số lượng Đại diện kinh doanh bùng nổ hiện nay.

Những nội dung chính

✅ PR là gì? Phân biệt với quảng cáo?
✅ Quyền lực và lợi thế từ PR mang lại.
✅ Tận dụng khía cạnh sẵn có để tạo nên danh tiếng.
✅ Xây dựng kim tự tháp thương hiệu.
✅ Cách lập kế hoạch hành động và đo lường kết quả thương hiệu cá nhân.

Ai nên xem video này?

Tất cả Đại diện kinh doanh Bất động sản của IQI Vietnam muốn hoàn thiện kỹ năng và bức phá doanh số.

1
Chiến lược Xây dựng Thương hiệu Cá nhân

1
Chiến lược Xây dựng Thương hiệu Cá nhân

Attached file

File size: 1 mB