Đọc Vị Khách Hàng và Giao Tiếp Thấu Cảm

  Nắm bắt tâm lý là chìa khóa để hiểu được khách hàng của mình một cách dễ dàng “Khách hàng không mua sản phẩm tốt nhất mà sẽ mua sản phẩm họ cho là tốt nhất” và sự thật đằng sau tư duy mua-bán của mỗi cá nhân là hoàn toàn khác nhau.   [...]
119 students enrolled
🔑  Nắm bắt tâm lý là chìa khóa để hiểu được khách hàng của mình một cách dễ dàng “Khách hàng không mua sản phẩm tốt nhất mà sẽ mua sản phẩm họ cho là tốt nhất” và sự thật đằng sau tư duy mua-bán của mỗi cá nhân là hoàn toàn khác nhau.
🗣  Ms. Huỳnh Huyền Trân (Vanilla) – Chuyên gia Tư vấn Life Coach và Giảng viên trường Vương Quốc Hạnh Phúc – sẽ cung cấp cho các chiến binh IQI những kiến thức và công cụ định vị nhu cầu của khách, từ đó biến đổi phương thức tiếp cận khách hàng để phù hợp với từng kiểu khách hàng và tăng tỷ lệ thành công trong mỗi giao dịch một cách đáng kể.

Những nội dung chính

✅ Giao tiếp Thấu cảm – Sales thời 4.0 không thể thiếu.
✅ Đọc vị khách hàng và phân loại tính cách theo Nghiên cứu Tâm lý học.
✅ Cách Bán hàng riêng theo từng nhóm tính cách.

Ai nên xem video này?

Tất cả Đại diện kinh doanh Bất động sản của IQI Vietnam muốn hoàn thiện kỹ năng và bức phá doanh số.

1
Đọc Vị Khách Hàng và Giao Tiếp Thấu Cảm
2
Đọc Vị Khách Hàng và Giao Tiếp Thấu Cảm

1
Đọc Vị Khách Hàng và Giao Tiếp Thấu Cảm

1
Đọc Vị Khách Hàng và Giao Tiếp Thấu Cảm