Training Dự Án – Giải Mã Vũ Điệu Của Ánh Sáng

📣📣📣TRAINING KING CROWN INFINITY📣📣📣 🌈 Nội dung: - Những thắc mắc, tình huống, khó khăn.... gặp phải khi tư vấn khách hàng - Hướng giải quyết và xử lý từng trường hợp cụ thể - Những thông tin chuyên sâu về thị trường và dự án
188 students enrolled

📣📣📣TRAINING KING CROWN INFINITY📣📣📣

🌈 Nội dung:
– Những thắc mắc, tình huống, khó khăn…. gặp phải khi tư vấn khách hàng
– Hướng giải quyết và xử lý từng trường hợp cụ thể
– Những thông tin chuyên sâu về thị trường và dự án

1
TerrificThursday 19.05 - GIẢI MÃ VŨ ĐIỆU CỦA ÁNH SÁNG