Giao dịch Bất động sản Thứ cấp trong bối cảnh Giãn cách Xã hội

✨Speaker: Ms.Thanh Thảo - Projects Manager của IQI Vietnam 🎯Cùng chủ đề "Chuyển nhượng BDS Thứ cấp trong bối cảnh giãn cách xã hội" và kinh nghiệm dày dặn, chị Thảo sẽ chia sẻ những cách thức, phương án và lưu ý trong việc giao dịch BDS Thứ cấp ở giai đoạn hiện nay. Điều [...]
207 students enrolled

✨Speaker: Ms.Thanh Thảo – Projects Manager của IQI Vietnam
🎯Cùng chủ đề “Chuyển nhượng BDS Thứ cấp trong bối cảnh giãn cách xã hội” và kinh nghiệm dày dặn, chị Thảo sẽ chia sẻ những cách thức, phương án và lưu ý trong việc giao dịch BDS Thứ cấp ở giai đoạn hiện nay.
Điều này sẽ giúp các đại diện kinh doanh ko rơi vào những khó khăn và vẫn duy trì đc công việc lẫn doanh số bán hàng khi tình hình Covid vẫn ngày một căng thẳng tại TPHCM.

1
Giao dịch Bất động sản Thứ cấp trong bối cảnh Giãn cách Xã hội
2
Giao dịch Bất động sản Thứ cấp trong bối cảnh Giãn cách Xã hội

1
Giao dịch Bất động sản Thứ cấp trong bối cảnh Giãn cách Xã hội