Hành Trình Mới – Thành Công Mới!

🔥🔥 REMIND TRAINING CHO NGƯỜI MỚI🔥🔥 👤 Host: Ms.Ngọc Anh - Sales Manager 🌈 Nội dung: - Quy trình trở thành người mô giới BĐS - Cần chuẩn bị những gì khi gặp khách - Điều cơ bản cần biết để tự tin khi gặp khách - Các phương pháp để dễ tìm khách Ngoài [...]
216 students enrolled

🔥🔥 REMIND TRAINING CHO NGƯỜI MỚI🔥🔥
👤 Host: Ms.Ngọc Anh – Sales Manager

🌈 Nội dung:
– Quy trình trở thành người mô giới BĐS
– Cần chuẩn bị những gì khi gặp khách
– Điều cơ bản cần biết để tự tin khi gặp khách
– Các phương pháp để dễ tìm khách

Ngoài 5 videos training cho người mới trước khi tham gia vào IQI, buổi training này sẽ giúp Anh/Chị tham gia phổ cập thêm các kiến thức chuyên môn để trở thành nhà mô giới BĐS chuyên nghiệp!

1
HÀNH TRÌNH MỚI, THÀNH CÔNG MỚI

HanhTrinhMoi_IQITraining

File size: 2 mB