Hoạch Định Kế Hoạch Bán Hàng 6 Tháng Cuối Năm

Việc xây dựng một Kế hoạch bán hàng phù hợp trong 6 tháng cuối năm sẽ là chìa khóa cho sự thành công của bạn trong 2022. Trong buổi Terrific Thursday này, chị Nguyễn Ngọc Thiên Ân đã chia sẻ và hướng dẫn các Đại diện kinh doanh của IQI Vietnam “Hoạch định Kế hoạch [...]
238 students enrolled

📊 Việc xây dựng một Kế hoạch bán hàng phù hợp trong 6 tháng cuối năm sẽ là chìa khóa cho sự thành công của bạn trong 2022.

Trong buổi Terrific Thursday này, chị Nguyễn Ngọc Thiên Ân đã chia sẻ và hướng dẫn các Đại diện kinh doanh của IQI Vietnam “Hoạch định Kế hoạch Bán hàng 6 tháng cuối năm” với nhiều vấn đề được đề cập:
📚 Hiểu rõ bản thân, khơi dậy động lực
📚 Phân tích thị trường, sản phẩm, đối tượng và xác định mục tiêu cá nhân
📚 Xây dựng chiến lược, xác định kế hoạch bán hàng

📚 Xác lập chỉ số kết quả

Theo chị Thiên Ân “Nhà bán hàng xuất sắc luôn nắm được con số của mình”, và “con số” mà chị nhắc đến là những tỷ lệ chuyển đổi thành công được thống kê ở bước cuối cùng. Từ đó hiểu rõ được điểm mạnh và yếu của bản thân để xoay chuyển, rèn luyện và hoàn thiện bảng kế hoạch cũng như bản thân mỗi ngày.

1
Terrific Tuesday 09.06 - HOẠCH ĐỊNH KẾ HOẠCH BÁN HÀNG 6 THÁNG CUỐI NĂM
2
Terrific Tuesday 09.06 - HOẠCH ĐỊNH KẾ HOẠCH BÁN HÀNG 6 THÁNG CUỐI NĂM