How To Be A Master Of Online Listing

👉LISTING - một phương pháp cũng như là một công cụ đắc lực mà bất kỳ nhà môi giới nào cũng biết để đưa sản phẩm của mình đến với khách hàng. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ về các phương thức, nguyên tắc và cách để listing sản phẩm bất động sản [...]
485 students enrolled

👉LISTING – một phương pháp cũng như là một công cụ đắc lực mà bất kỳ nhà môi giới nào cũng biết để đưa sản phẩm của mình đến với khách hàng. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ về các phương thức, nguyên tắc và cách để listing sản phẩm bất động sản hiệu quả.

🔸Nếu bạn đang trong trường hợp này, tham gia ngay buổi Wonderful Wednesday này của Ms. Nguyễn Thị Ánh Ngọc – Sales Manager với nội dung “HOW TO BE A MASTER OF ONLINE LISTING”. Đây là một kỹ năng rất cần thiết để các đại diện kinh doanh triển khai việc bán hàng của mình hiệu quả hơn.

1
Wonderful Wednesday 02.11 - HOW TO BE A MASTER OF ONLINE LISTING

1
Wonderful Wednesday 02.11 - HOW TO BE A MASTER OF ONLINE LISTING

IQITraining0211-OnlineListing

File size: 2 mB