Leaders Giải đáp & Chia sẻ Kinh nghiệm các Khó khăn trong Nghề

Đây là chuỗi workshop khá thú vị, gồm 3 phần, được tổ chức bởi các Quản lý Kinh doanh của IQI Vietnam 💥🤘Quy tụ tất cả Sales Leaders cùng góp mặt và giải đáp tất tần tật những thắc mắc của các chiến binh IQI, tất cả trường hợp khó khăn cụ thể. Đồng thời [...]
505 students enrolled

Đây là chuỗi workshop khá thú vị, gồm 3 phần, được tổ chức bởi các Quản lý Kinh doanh của IQI Vietnam

💥🤘Quy tụ tất cả Sales Leaders cùng góp mặt và giải đáp tất tần tật những thắc mắc của các chiến binh IQI, tất cả trường hợp khó khăn cụ thể.

Đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm tuyệt vời nhất của họ
👉 Giúp mng trải qua những khó khăn trước giai đoạn giãn cách.
👉 Gắn kết cùng nhau trong suốt thời gian này.

Vui lòng “Hoàn thành” ở Phần 1 và nhấn qua trang để tiếp tục xem các Phần sau

1
Phần 1 _ Leaders Giải đáp & Chia sẻ Kinh nghiệm các Khó khăn trong Nghề
2
Phần 1 _ Leaders Giải đáp & Chia sẻ Kinh nghiệm các Khó khăn trong Nghề
3
Phần 1 _ Leaders Giải đáp & Chia sẻ Kinh nghiệm các Khó khăn trong Nghề
4
Phần 2 _ Leaders Giải đáp & Chia sẻ Kinh nghiệm các Khó khăn trong Nghề
5
Phần 2 _ Leaders Giải đáp & Chia sẻ Kinh nghiệm các Khó khăn trong Nghề
6
Phần 2 _ Leaders Giải đáp & Chia sẻ Kinh nghiệm các Khó khăn trong Nghề
7
Phần 2 _ Leaders Giải đáp & Chia sẻ Kinh nghiệm các Khó khăn trong Nghề
8
Phần 2 _ Leaders Giải đáp & Chia sẻ Kinh nghiệm các Khó khăn trong Nghề
9
Phần 3 _ Leaders Giải đáp & Chia sẻ Kinh nghiệm các Khó khăn trong Nghề
10
Phần 3 _ Leaders Giải đáp & Chia sẻ Kinh nghiệm các Khó khăn trong Nghề
11
Phần 3 _ Leaders Giải đáp & Chia sẻ Kinh nghiệm các Khó khăn trong Nghề
12
Phần 3 _ Leaders Giải đáp & Chia sẻ Kinh nghiệm các Khó khăn trong Nghề
13
Phần 3 _ Leaders Giải đáp & Chia sẻ Kinh nghiệm các Khó khăn trong Nghề

1
Phần 1 _ Leaders Giải đáp & Chia sẻ Kinh nghiệm các Khó khăn trong Nghề

1
Phần 1 _ Leaders Giải đáp & Chia sẻ Kinh nghiệm các Khó khăn trong Nghề