How To Be A Successful Agent

🔥Terrific Thursday 01.07 - HOW TO BE A SUCCESSFUL AGENT?🔥 Speaker: Ms. La Kim Mỹ Duyên - Director of Sales IQI Vietnam ❗️ New DOS của IQI Vietnam - Ms. Duyen La, sẽ có buổi chia sẻ rất thực tế cùng các chiến binh IQI về Kinh nghiệm trở thành một môi giới BDS thành [...]
186 students enrolled

🔥Terrific Thursday 01.07 – HOW TO BE A SUCCESSFUL AGENT?🔥
Speaker: Ms. La Kim Mỹ Duyên – Director of Sales IQI Vietnam

❗️ New DOS của IQI Vietnam – Ms. Duyen La, sẽ có buổi chia sẻ rất thực tế cùng các chiến binh IQI về Kinh nghiệm trở thành một môi giới BDS thành công của cô ấy
Với thành tích bán hàng 5 năm liền gây nhiều tiếng vang trong ngành, cùng kinh nghiệm quản lý, dẫn dắt nhiều môi giới thành công, buổi training này sẽ đặc biệt hữu ích với tất cả các chiến binh IQI.

1
How To Be A Successful Agent

1
How To Be A Successful Agent

How To Be A Successful Agent

File size: 23 mB