How To Get Your Client Take Action?

Bất động sản là sản phẩm giá trị cao, một giao dịch bất động sản là quyết định lớn của bất kỳ khách hàng nào, dù là mua ở hay đầu tư. Vì vậy, việc chần chừ trong quyết định cuối cùng là điều hiển nhiên. Mục tiêu của một đại diện kinh doanh là [...]
173 students enrolled
🏘 Bất động sản là sản phẩm giá trị cao, một giao dịch bất động sản là quyết định lớn của bất kỳ khách hàng nào, dù là mua ở hay đầu tư. Vì vậy, việc chần chừ trong quyết định cuối cùng là điều hiển nhiên. Mục tiêu của một đại diện kinh doanh là giúp khách hàng đạt được những giá trị đầu tư cao nhất ngay tại thời điểm phù hợp. 💭 Theo anh Thành Trung, Managing Director IQI Vietnam: “Nếu bạn muốn ai đó đưa ra hành động lập tức, hãy khiến họ nghĩ rằng hành động đó xuất phát từ ý tưởng của họ”.
ℹ️ Và bài học hôm nay sẽ giúp các chiến binh IQI Vietnam trao dồi thêm kỹ năng thuyết phục khách hàng trong quyết định cuối cùng – mấu chốt của một giao dịch thành công, và từng bước nâng cao kỹ năng bán hàng của mỗi một đại diện kinh doanh.

Những nội dung chính

Ai nên xem video này?

Tất cả các đại diện kinh doanh Bất động sản

1
How To Get Your Client Take Action?
2
How To Get Your Client Take Action?
3
How To Get Your Client Take Action?

1
How To Get Your Client Take Action?

1
How To Get Your Client Take Action?