IQI Vietnam – Juwai IQI – 越南胡志明房產線上講座 / Vietnam Ho Chi Minh Real Estate Online Seminar

越南西貢南部綠肺住宅項目——𝐓𝐡𝐞 𝐆𝐫𝐚𝐧𝐝 𝐒𝐞𝐧𝐭𝐨𝐬𝐚 靜中帶旺,自成一角! 項目建築密度僅29%,有私人碼頭、河畔步行街、娛樂廣場等等設施,讓你喺繁華都市中揾到歸屬感😍 ✅ 出租回報率8%-10%,升值穩定 ✅ 最低港幣168萬幾即可入住精英人士聚居地 千祈唔好錯過呢個西貢筍盤,立即報名參加線上講座! 立即登記 👇 https://bit.ly/3dJ6zXy

9 students enrolled

越南西貢南部綠肺住宅項目——𝐓𝐡𝐞 𝐆𝐫𝐚𝐧𝐝 𝐒𝐞𝐧𝐭𝐨𝐬𝐚

靜中帶旺,自成一角!
項目建築密度僅29%,有私人碼頭、河畔步行街、娛樂廣場等等設施,讓你喺繁華都市中揾到歸屬感😍
✅ 出租回報率8%-10%,升值穩定
✅ 最低港幣168萬幾即可入住精英人士聚居地
千祈唔好錯過呢個西貢筍盤,立即報名參加線上講座!

立即登記 👇
https://bit.ly/3dJ6zXy

1
Juwai IQI – 越南胡志明房產線上講座
1 Hour 55 Minutes
2
Juwai IQI – 越南胡志明房產線上講座
1 Hour 55 Minutes
3
Juwai IQI – 越南胡志明房產線上講座
1 Hour 55 Minutes

1
Juwai IQI – 越南胡志明房產線上講座
1 Hour 55 Minutes