Kênh Tìm Kiếm & Các Bước Tư Vấn Khách Hàng

Các bước để hoàn tất giao dịch mọi người thường nghĩ: Tìm kiếm khách hàng – Có khách hàng – Tư vấn – Giao dịch thành công. Nhưng thực sự có dễ dàng như thế❓❓❓   Các đại diện kinh doanh đa số sẽ gặp khó khăn ở bước thứ nhất. Làm sao và tìm […]

Các bước để hoàn tất giao dịch mọi người thường nghĩ: Tìm kiếm khách hàng – Có khách hàng – Tư vấn – Giao dịch thành công.

Nhưng thực sự có dễ dàng như thế❓❓❓

 

Các đại diện kinh doanh đa số sẽ gặp khó khăn ở bước thứ nhất. Làm sao và tìm kiếm khách hàng ở đâu? Tham gia ngay buổi Terrific Thursday cùng Ms. Võ Thanh Trúc vào tuần này để biết “KÊNH TÌM KIẾM VÀ CÁC BƯỚC TƯ VẤN KHÁCH HÀNG”.

 

Nếu bạn đang gặp vấn đề trong việc tìm kiếm và tư vấn khách hàng, lưu ngay thời gian để không bỏ lỡ buổi TT với nhiều kiến thức và kinh nghiệm quý báu từ Ms. Trúc.

1
Terrific Tuesday 26.04_KÊNH TÌM KIẾM VÀ CÁC BƯỚC TƯ VẤN KHÁCH HÀNG