Khách Hàng Đang Ở Đâu

KHÁCH HÀNG ĐANG Ở ĐÂU? ✨Host: Mr. Quyết Trần – Senior Sales Manager 📍Địa điểm: Vp IQI Vietnam –  Hà Nội  

KHÁCH HÀNG ĐANG Ở ĐÂU?

✨Host: Mr. Quyết Trần – Senior Sales Manager 
📍Địa điểm: Vp IQI Vietnam –  Hà Nội

 

1
Khách Hàng Đang Ở Đâu?