Khéo ăn khéo nói sẽ có được cả thiên hạ

Giao tiếp và ứng xử phù hợp chính là chìa khoà vàng để mở ra những cánh cửa thành công trong việc kết nối với khách hàng và chốt được những deal khủng. Những nội dung chính Những yếu tố cơ bản trong giao tiếp Cấu trúc vàng Những điều nên chia sẻ Sự nhạy [...]
57 students enrolled

Giao tiếp và ứng xử phù hợp chính là chìa khoà vàng để mở ra những cánh cửa thành công trong việc kết nối với khách hàng và chốt được những deal khủng.

Những nội dung chính

  • Những yếu tố cơ bản trong giao tiếp
  • Cấu trúc vàng
  • Những điều nên chia sẻ
  • Sự nhạy cảm là sức mạnh
  • Hãy chân thành
  • Sức mạnh của sự tích cực
  • Thay đổi cách bạn nghĩ
  • Trở thành nhân vật chính trong câu truyện của cuộc đời bạn

Đối tượng xem video này

Tất cả các môi giới BĐS

1
Khéo ăn khéo nói sẽ được cả thiên hạ
1h20m
2
Khéo ăn khéo nói sẽ được cả thiên hạ
1h20m