Khi Lý Do Đủ Lớn – From Zero To Hero

Khám phá và hiểu được bản thân, từ đó tạo động lực, tìm ra công thức vượt qua nỗi sợ - Đây là một nghệ thuật giúp các chuyên gia bán hàng nhanh chóng phục hồi trên liên tiếp những chặng đường chinh phục sự thành công! Vào buổi Terrific Tuesday 24.05 vừa qua, chị [...]
159 students enrolled
Khám phá và hiểu được bản thân, từ đó tạo động lực, tìm ra công thức vượt qua nỗi sợ – Đây là một nghệ thuật giúp các chuyên gia bán hàng nhanh chóng phục hồi trên liên tiếp những chặng đường chinh phục sự thành công!

🗯 Vào buổi Terrific Tuesday 24.05 vừa qua, chị Amy Trần – Brand Executive IQI Vietnam – đã có buổi chia sẻ với nội dung “Khi lý do đủ lớn, from Zero to Hero” nhằm giúp các chiến binh IQI định hướng, khơi nguồn và duy trì nguồn động lực trong chính bản thân.

❓ Bạn đang mất phương hướng trong công việc?
❓ Bạn lo lắng vì chưa có deal trong khoảng thời gian dài?
❓ Bạn là người mới và tìm nguồn năng lượng để khởi đầu công việc mới?
👉 Hãy xem ngay bài training này nhé!

1
Terrific Tuesday 24.05 - KHI LÝ DO ĐỦ LỚN, FROM ZERO TO HERO
2
Terrific Tuesday 24.05 - KHI LÝ DO ĐỦ LỚN, FROM ZERO TO HERO

IQITraining_FromZeroToHero

File size: 1 mB