Khoá Đào Tạo Bất Động Sản Định Cư

🌎Đầu tư định cư đang là xu hướng của nhiều gia đình có thu nhập cao trong những năm qua. Đây là cơ hội tốt cho các Đại diện kinh doanh ở một thị trường mới vì nhu cầu đầu tư định cư của người Việt đến các quốc gia phát triển. 🎤 Được dẫn [...]
113 students enrolled

🌎Đầu tư định cư đang là xu hướng của nhiều gia đình có thu nhập cao trong những năm qua. Đây là cơ hội tốt cho các Đại diện kinh doanh ở một thị trường mới vì nhu cầu đầu tư định cư của người Việt đến các quốc gia phát triển.
🎤 Được dẫn dắt bởi Ms. Jancy Nguyễn – Business Development Manager Aristo Developers, người đã rất nhiều năm kinh nghiệm và thành công trong thị trường BDS Định cư này.

Khoá học là tổng hợp những kiến thức, công cụ, quy trình cần thiết đến chi tiết các chương trình của từng Quốc gia. Và giúp các Đại diện kinh doanh IQI Vietnam mở ra cơ hội mới, kiến thức mới cho bản thân

1
BDS Định Cư – P1. Kiến Thức Thị Trường & Chân Dung Khách Hàng
2
BDS Định Cư – P2. Quy Trình & Kỹ Năng Tư Vấn Cần Trang Bị
3
BDS Định Cư – P3. Lợi Ích Công Dân Châu Âu & Đầu Tư Định Cư Síp
4
BDS Định Cư – P4. Đầu Tư Định Cư Síp Phần 2
5
BDS Định Cư – P5. Đầu Tư Định Cư Hy Lạp
6
BDS Định Cư – P6. Đầu Tư Định Cư Bồ Đào Nha
7
BDS Định Cư – P7. Đầu Tư Định Cư Úc
8
BDS Định Cư – P8. Đầu Tư Định Cư Grenada & Thị Thực E2 Mỹ
9
BDS Định Cư – P9. Bangkok, Thailand – Dự án NIA BY SANSIRI
10
BDS Định Cư – P10. Tổng Kết Khoá