Kiến Thức Kinh Tế Cần Biết Để Thành Công Trong Bất Động Sản

Kiến thức kinh tế là một trong những nền tảng giúp các nhà môi giới nâng tầm dịch vụ bản thân ngoài những kỹ năng tư vấn cần thiết khác. Trong buổi Terrific Thursday 06.01 - anh Nguyễn Thành Trung - Managing Director IQI Vietnam đã chia sẻ về "KIẾN THỨC KINH TẾ CẦN PHẢI [...]
306 students enrolled

💰 Kiến thức kinh tế là một trong những nền tảng giúp các nhà môi giới nâng tầm dịch vụ bản thân ngoài những kỹ năng tư vấn cần thiết khác.

📕 Trong buổi Terrific Thursday 06.01 – anh Nguyễn Thành Trung – Managing Director IQI Vietnam đã chia sẻ về “KIẾN THỨC KINH TẾ CẦN PHẢI BIẾT ĐỂ THÀNH CÔNG TRONG BẤT ĐỘNG SẢN”.

🧮 Những nhà môi giới am hiểu kinh tế sẽ có khả năng phân tích, tiếp cận thị trường một cách khôn ngoan, tầm nhìn về nguồn cung, sự am hiểu nhất định đến nền kinh tế chung tác động trực tiếp đến thị trường Bất động sản…
Từ đó có được những nhận định sắc sảo và đây chính là những nhà môi giới bất động sản chuyên nghiệp mà bất kì khách hàng nào cũng muốn đồng hành.

1
Terrific Tuesday 06.01 - KIẾN THỨC KINH TẾ CẦN BIẾT ĐỂ THÀNH CÔNG TRONG BẤT ĐỘNG SẢN
2
Terrific Tuesday 06.01 - KIẾN THỨC KINH TẾ CẦN BIẾT ĐỂ THÀNH CÔNG TRONG BẤT ĐỘNG SẢN
3
Terrific Tuesday 06.01 - KIẾN THỨC KINH TẾ CẦN BIẾT ĐỂ THÀNH CÔNG TRONG BẤT ĐỘNG SẢN
4
Terrific Tuesday 06.01 - KIẾN THỨC KINH TẾ CẦN BIẾT ĐỂ THÀNH CÔNG TRONG BẤT ĐỘNG SẢN