Kỹ năng giao tiếp với khách hàng qua email

Bên cạnh việc giao tiếp với khách hàng trực tiếp, việc sử dụng email để liên lạc cũng là một cách quan trọng để giữ mối quan hệ với khách hàng và cung cấp cho họ những thông tin cần thiết về dự án và thị trường. Video này sẽ hướng dẫn cách để sử dụng email một cách chuyên nghiệp theo phong cách doanh nhân.

Main Features

  • Những phần trong các email
  • Mô hình 7Cs
  • Ví dụ các mẫu email

Who is the target audience?

Những môi giới muốn học cách viết và sử dụng email một cách chuyên nghiệp theo phong cách doanh nhân.

1
Kỹ năng giao tiếp với khách hàng qua email

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review