Kỹ năng giao tiếp với khách hàng qua email

Bên cạnh việc giao tiếp với khách hàng trực tiếp, việc sử dụng email để liên lạc cũng là một cách quan trọng để giữ mối quan hệ với khách hàng và cung cấp cho họ những thông tin cần thiết về dự án và thị trường. Video này sẽ hướng dẫn cách để sử [...]
70 students enrolled

Bên cạnh việc giao tiếp với khách hàng trực tiếp, việc sử dụng email để liên lạc cũng là một cách quan trọng để giữ mối quan hệ với khách hàng và cung cấp cho họ những thông tin cần thiết về dự án và thị trường. Video này sẽ hướng dẫn cách để sử dụng email một cách chuyên nghiệp theo phong cách doanh nhân.

Những nội dung chính

  • Những phần trong các email
  • Mô hình 7Cs
  • Ví dụ các mẫu email

Đối tượng nên xem video này

Những môi giới muốn học cách viết và sử dụng email một cách chuyên nghiệp theo phong cách doanh nhân.

1
Kỹ năng giao tiếp với khách hàng qua email
2
Kỹ năng giao tiếp với khách hàng qua email
3
Kỹ năng giao tiếp với khách hàng qua email