Kỹ năng sử dụng mạng xã hội để tạo branding/hình ảnh cá nhân

Làm thế nào để sử dụng mạng xã hội để tạo dựng thương thiệu cá nhân riêng cho mình? Những nội dung chính Những cách xây dựng hình ảnh và tạo dựng thương hiệu trên mạng xã hội: 1- Xây dựng hệ sinh thái mạng xã hội: Facebook Page, Youtube Channel, IGTV, Spotify 2- Branding [...]
252 students enrolled

Làm thế nào để sử dụng mạng xã hội để tạo dựng thương thiệu cá nhân riêng cho mình?

Những nội dung chính

Những cách xây dựng hình ảnh và tạo dựng thương hiệu trên mạng xã hội:
1- Xây dựng hệ sinh thái mạng xã hội: Facebook Page, Youtube Channel, IGTV, Spotify
2- Branding vs Markeing
3- Phểu Internet Marketing

4- 3 sai lầm phổ biến khi Marketing
5- Retargeting
6- Sử dụng chatbod
7- Cung cấp giá trị

Đối tượng xem video này

Các đại diện kinh doanh BĐS sử dụng mạng xã hội để giao dịch

Starting Course

1
Kỹ năng sử dụng mạng xã hội để tạo personal branding-thương hiệu cá nhân
2Hours
2
Kỹ năng sử dụng mạng xã hội để tạo personal branding-thương hiệu cá nhân
2Hours

Starting Course

1
Kỹ năng sử dụng mạng xã hội để tạo personal branding-thương hiệu cá nhân
2Hours

Starting Course

1
Kỹ năng sử dụng mạng xã hội để tạo personal branding-thương hiệu cá nhân
2Hours