Kỹ thuật nắm bắt tâm lý khách hàng

Một trong những bí quyết để thành công trong lĩnh vực môi giới bất động sản chính là hiểu rõ được tâm lý khách hàng. Qua series 2 video này, bạn sẽ học được cách để hiểu được cách thức để nắm bắt tâm lý của các khách hàng khi giao tiếp với họ. Những [...]
299 students enrolled

Một trong những bí quyết để thành công trong lĩnh vực môi giới bất động sản chính là hiểu rõ được tâm lý khách hàng. Qua series 2 video này, bạn sẽ học được cách để hiểu được cách thức để nắm bắt tâm lý của các khách hàng khi giao tiếp với họ.

Những nội dung chính

  • Giải quyết những vấn đề của khách hàng qua các câu hỏi trọng tâm
  • Cách quan sát hành vi cơ thể

Ai nên xem video này?

Tất cả các đại diện kinh doanh môi giới BĐS

1
Kỹ thuật nắm bắt tâm lý khách hàng
2
Kỹ thuật nắm bắt tâm lý khách hàng
3
Kỹ thuật nắm bắt tâm lý khách hàng
4
Kỹ thuật nắm bắt tâm lý khách hàng
5
Kỹ thuật nắm bắt tâm lý khách hàng - P2
6
Kỹ thuật nắm bắt tâm lý khách hàng - P2
7
Kỹ thuật nắm bắt tâm lý khách hàng - P2