Làm Thế Nào Để Tìm Kiếm Khách Hàng Mới Không Tốn Một Xu?

🔥🔥Wonderful Wednesday 27.04 - "LÀM THẾ NÀO ĐỂ TÌM KIẾM KHÁCH HÀNG MỚI KHÔNG TỐN MỘT XU"🔥🔥 🤵🏻‍♀️ Speaker: Ms. Nguyễn Ngọc Thiên Ân - Diretor of Sales IQI Vietnam 🌟 Việc quan trọng nhất và khó khăn nhất khi khởi nghiệp cùng Bất động sản đó là tìm kiếm khách hàng. Tất cả chuyên [...]
392 students enrolled

🔥🔥Wonderful Wednesday 27.04 – “LÀM THẾ NÀO ĐỂ TÌM KIẾM KHÁCH HÀNG MỚI KHÔNG TỐN MỘT XU“🔥🔥
🤵🏻‍♀️ Speaker: Ms. Nguyễn Ngọc Thiên Ân – Diretor of Sales IQI Vietnam

🌟 Việc quan trọng nhất và khó khăn nhất khi khởi nghiệp cùng Bất động sản đó là tìm kiếm khách hàng. Tất cả chuyên viên môi giới đều phải thực hiện những chiến lược để tìm kiếm khách hàng và mở ra cơ hội cho riêng mình.
👉 Cùng tham gia để lắng nghe những kinh nghiệm dày dặn trong việc cách tìm kiếm khách hàng tiềm năng và đặc biệt là MIỄN PHÍ NHƯNG HIỆU QUẢ của Ms. Thiên Ân!

1
Wonderful Wednesday 27.04 - LÀM THẾ NÀO TÌM KIẾM KHÁCH HÀNG MỚI KHÔNG TỐN MỘT XU?

IQI_TrainingSlide_5CachTimKiemLeads

File size: 1 mB