Leader Workshop 05.06

Một buổi đào tạo dành riêng cho cấp độ Trưởng nhóm - Quản lý Bán hàng của IQI Vietnam. Được thực hiện bởi Giám đốc - Mr. Nguyễn Thành Trung LEADER WORKSHOP 05.06

Một buổi đào tạo dành riêng cho cấp độ Trưởng nhóm – Quản lý Bán hàng của IQI Vietnam.
Được thực hiện bởi Giám đốc – Mr. Nguyễn Thành Trung
LEADER WORKSHOP 05.06

1
Leaders Workshop Tháng 6

1
Leaders Workshop Tháng 6