Leading In The Dark

👉Mục đích của bạn khi bắt đầu với nghề BDS là gì? - Trở thành nhà khởi nghiệp. - Muốn kiếm thật nhiều tiền để thay đổi cuộc sống mình và giúp cuộc sống người khác tốt đẹp hơn. 🔎Lý tưởng của mỗi người đều khác nhau và làm sao để tìm được hướng đi [...]
411 students enrolled

👉Mục đích của bạn khi bắt đầu với nghề BDS là gì?
– Trở thành nhà khởi nghiệp.
– Muốn kiếm thật nhiều tiền để thay đổi cuộc sống mình và giúp cuộc sống người khác tốt đẹp hơn.
🔎Lý tưởng của mỗi người đều khác nhau và làm sao để tìm được hướng đi đúng đắn?

Cùng có mặt tại “LEADING IN THE DARK” – chủ đề của buổi Terrific Tuesday của Ms. Thiên Ân, để gặp gỡ, lắng nghe những chia sẻ và lý tưởng của Ms. Thiên Ân từ đó chiêm nghiệm lại mục đích lớn nhất trong cuộc sống.

1
Terrific Tuesday 01.11 - LEADING IN THE DARK