Mách Bạn 5 Điểm Chạm Giúp Chốt Sales Dễ Dàng Hơn

➡️CHỐT SALES là thời điểm quyết định cuối cùng cho thấy nỗ lực của bạn có đạt được kết quả hay không. Nhưng không phải ai cũng thuần thục kỹ năng này và gây ra nhiều tiếc nuối. 🔥🔥🔥Nếu bạn cũng thuộc trường hợp trên thì hãy tham gia buổi Terrific Thursday 29.09 “5 ĐIỂM [...]
236 students enrolled

➡️CHỐT SALES là thời điểm quyết định cuối cùng cho thấy nỗ lực của bạn có đạt được kết quả hay không. Nhưng không phải ai cũng thuần thục kỹ năng này và gây ra nhiều tiếc nuối.

🔥🔥🔥Nếu bạn cũng thuộc trường hợp trên thì hãy tham gia buổi Terrific Thursday 29.09 “5 ĐIỂM CHẠM GIÚP BẠN CHỐT SALES DỄ DÀNG” của Ms. La Kim Mỹ Duyên – Director of Sales IQI VIetnam.

Bằng kinh nghiệm dày dạn của mình, Ms. Duyên sẽ chia sẻ với các đại diện kinh doanh 5 thời điểm “chạm” đúng cảm xúc, niềm tin của khách hàng từ đó nâng cao kỹ năng chốt sales.

1
Terrific Thursday 29.09 - 5 Điểm Chạm Giúp Bạn Chốt Sales Dễ Dàng
2
Terrific Thursday 29.09 - 5 Điểm Chạm Giúp Bạn Chốt Sales Dễ Dàng

IQITraining_5DiemChamKhachHang

File size: 218 kb