Marketing Bất Động Sản Bằng Video Ngắn

📲Video ngắn đang trở thành xu hướng của hiện tại bởi thói quen của người dùng mạng xã hội. Các nền tảng như Tiktok, Shorts từ youtube, Reels từ FB và Ins ngày càng thịnh hành và chưa có dấu hiệu dừng lại. Nhưng làm sao để thực hiện một video ngắn với mục đích [...]
203 students enrolled

📲Video ngắn đang trở thành xu hướng của hiện tại bởi thói quen của người dùng mạng xã hội. Các nền tảng như Tiktok, Shorts từ youtube, Reels từ FB và Ins ngày càng thịnh hành và chưa có dấu hiệu dừng lại.

Nhưng làm sao để thực hiện một video ngắn với mục đích giới thiệu sản phẩm, bán hàng hay PR thương hiệu cá nhân một cách hiệu quả❓

🔴Trong buổi Terrific Tuesday 1207, 2 TikTokers là Ms.Amy và Ms.Hằng sẽ trả lời và chia sẻ những kinh nghiệm thực tế qua buổi training với nội dung:
MARKETING BĐS BẰNG VIDEO NGẮN
Đây sẽ là khởi nguồn để bạn tìm kiếm được nhiều ý tưởng mới và tiếp cận nhiều KH tiềm năng.

1
Terrific Tuesday 12.07 - MARKETING BẤT ĐỘNG SẢN BẰNG VIDEO NGẮN
2
Terrific Tuesday 12.07 - MARKETING BẤT ĐỘNG SẢN BẰNG VIDEO NGẮN
3
Terrific Tuesday 12.07 - MARKETING BẤT ĐỘNG SẢN BẰNG VIDEO NGẮN

IQITraining1207_ShortVideo

File size: 2 mB